1983 Jugendtanzgruppe Nadesch in Nürnberg

Leitung: Rosemarie Kloos ehem. Prof. in Nadesch

Auftritte: Nadescher Treffen, Nürnberg Gartenstadt
Besetzung: 12 Paare