Startseite

Trachtentanzgruppe Nadesch e.V.

Geaden Doach am en Stampel Pali

Lennt un deng Schuulder sich

Lennt un deng Schuulder sich
schummrich de’ Schatzken,
gäw em aft Mellchen dro necklich e Matzken.
gäw em aft Mellchen dro necklich e Matzken.

Wäll ät dir nichent giën,
matz et norr wekter,
bäs et zer Äsicht kitt, bäs et geschekter,
bäs et zer Äsicht kitt, bäs et geschekter.

Ient, zwië, dro brochst te dich
nemmie ze quiëlen,
kåst, dä derhaingder kunn, glatt nemmie ziëhlen,
kåst, dä derhaingder kunn, glatt nemmie ziëhlen.

Grete Lienert-Zultner